Formularz zgłoszeniowy do badania nowej terapii lekowej dla dorosłych pacjentów, którzy przeżyli raka z neuropatią obwodową wywołaną chemioterapią (CIPN).

Imię i nazwisko:

Wiek:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

 

  1. Czy cierpi Pan/Pani na bóle neuropatyczne rąk i/lub stóp wywołane chemioterapią i trwające powyżej 24 tygodni?
TAK
NIE

 

  1. Czy w przeszłości stosował/a Pan/Pani leczenie przeciwnowotworowe taksanami lub pochodnymi platyn?

TAK

NIE

Jeśli TAK, proszę podać kiedy przyjęto ostatnią dawkę:

   3. Czy jest Pan/Pani w stanie sprecyzować lokalizację bólu (ręce i/lub stopy) ?

TAK

NIE

   4. Czy kiedykolwiek zdiagnozowano u Pana/Pani objawy neuropatii wynikające z innej przyczyny niż chemioterapia ?

TAK

NIE

  5. Proszę wymienić wszystkie stosowane leki w ciągu ostatnich 3 miesięcy (nazwa leku, dawka, postać, okres stosowania).

  6. Czy stosował/a Pan/Pani jakiekolwiek leczenie miejscowe na dłoniach i/lub stopach z jakiekgokolwiek innego powodu niż używanie kremów i balsamów w celach kosmetycznych w ciągu ostatnich 12tygodni?

TAK

NIE

 

Jeśli TAK, proszę uzupełnić punkt 5.

  7. Czy stosował/a Pan/Pani leki przeciwbólowe w ciągu ostatnich 12 tygodni?

TAK

NIE

 

Jeśli TAK, proszę je wymienić w punkcie 5Jeśli TAK, proszę je wymienić w punkcie 5.

  8. Czy zdiagnozowano u Pana/Pani zaburzenia rytmu serca?

TAK

NIE

  9. Czy cierpi Pan/Pani na inne choroby przewlekłe?

TAK

NIE

Jeśli TAK, proszę wymienić jakie:

  10. Czy w Pana/Pani życiu miał miejsce/obecny jest epizod depresyjny?

TAK

NIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, na podstawie RODO Art. 6 pkt. a. w celu ochrony stanu mojego zdrowia, świadczenia na moją rzecz usług medycznych oraz prowadzenia medycznych badań klinicznych przez ClinHouse sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, 41-807, Astrów 12. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych obejmuje także zgodę na ich przetwarzanie w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Zostałam (-em) poinformowana (-y) o prawie wglądu i poprawiania danych oraz uzyskania informacji na temat zgromadzonych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych, w tym danych wrażliwych, w celu: poinformowania mnie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, oceny możliwości zakwalifikowania mnie do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofercie badań profilaktycznych lub badań klinicznych oraz o zbliżających się wizytach w ClinHouse Centrum Medyczne z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany przeze mnie adres. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach i zakresie wskazanych w niniejszej zgodzie w systemach informatycznych.

TAK

NIE

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ANKIETA

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ul. Tarnopolska 77, 41-807 Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Dojazd do Centrum Medycznego:

ul. Tarnopolska 77
41-807 Zabrze

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze

Ważne informacje:

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Kontakt z Centrum Medycznym:

Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się wielospecjalistyczne Centrum Medyczne w Zabrzu, oferujące wysoki poziom świadczeń ambulatoryjnych oraz prowadzonych badań klinicznych, na obszarze Górnego Śląska.

created by Słoneccy.pl

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze