Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie

KORZYŚCI DLA PACJENTÓW w trakcie udziału w badaniu:

 

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie dostęp do nowoczesnych metod lub procedur leczenia, często niedostępnych w standardowej opiece medycznej,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie bezpłatny dostęp do nowoczesnych terapii leczniczych i lekarzy specjalistów,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie bezpłatna, poszerzona diagnostyka,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie uzyskanie bogatszej wiedzy na temat swojej jednostki chorobowej,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie zwrot kosztów np. za dojazdy, a nierzadko za inne uzasadnione koszty udziału w badaniu np. za posiłki podczas udziału w dłuższych wizytach,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie udział w rozwoju medycyny, który może w przyszłości pomóc Tobie, Twojej rodzinie i wielu pacjentom.

PRAWA PACJENTA:

 

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Udział w badaniu jest dobrowolny i wymaga ŚWIADOMEGO wyrażenia przez Ciebie zgody,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Ty decydujesz ile czasu potrzebujesz na zapoznanie się z treścią pisemnej informacji o badaniu oraz formularza świadomej zgody,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Masz prawo odmowy udziału w zaproponowanym badaniu, bez jakichkolwiek konsekwencji,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Masz prawo wycofać się z udziału w badaniu w każdej chwili bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek konsekwencji,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Masz prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie swojego zdrowia i wglądu do swojej dokumentacji,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Będziesz informowany o wszelkich nowych danych dotyczących badanego leku lub procedury,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Masz prawo do stałego kontaktu z lekarzem prowadzącym badanie,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Masz prawo do ochrony swoich danych osobowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków pacjenta w badaniach klinicznych oraz samych badań klinicznych znajdziesz na stronie rządowej Agencji Badań Medycznych (ABM) - https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl/

 

Obszary terapeutyczne, w których prowadzone są badania kliniczne:

 

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie neurologia,

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie kardiologia

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie schizofrenia

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie choroby wewnętrzne

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie onkologia

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie psychiatria

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie pulmonologia

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie diabetologia

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie reumatologia

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie dermatologia

 

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w badaniu? Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

 

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Formularz zgłoszeniowy do badania nowej terapii lekowej dla dorosłych pacjentów, którzy przeżyli raka z neuropatią obwodową wywołaną chemioterapią (CIPN).

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie Formularz zgłoszeniowy do badania nowej terapii lekowej dla pacjentów z Cukrzycą typu II

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskieFormularz zgłoszeniowy do badania nowej terapii lekowej dla pacjentów z pobudzeniem w stopniu umiarkowanym do ciężkiego spowodowanym chorobą Alzheimera

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA PACJENTÓW

Badania kliniczne to projekty badawcze, w ramach których uzyskujemy dane, na temat bezpieczeństwa i skuteczności badanego leku, wyrobu medycznego lub procedury. Umożliwiają one uczestnikom dostęp do innowacyjnych metod leczenia i przyczyniają się do rozwoju medycyny.

 

Każdy lek dostępny dla pacjenta w aptece, przed wprowadzeniem na rynek, testowany był w badaniach klinicznych. Ty również możesz się przyczynić do rozwoju medycyny, dla Ciebie, Twoich bliskich, ale także dla pozostałych chorych!

 

W badaniach klinicznych dobro pacjenta stawiane jest na pierwszym miejscu. Przeprowadzenie badania jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody od organu regulacyjnego i komisji bioetycznej. W celu zapewnienia poszanowania Praw Pacjenta i uzyskania rzetelnych oraz wiarygodnych danych badania kliniczne prowadzi się przy zastosowaniu międzynarodowych standardów Dobrej Praktyki Klinicznej (z ang. Good Clinical Practice) oraz obowiązującego prawa.

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ul. Tarnopolska 77, 41-807 Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne

BADANIA KLINICZNE

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Dojazd do Centrum Medycznego:

ul. Tarnopolska 77
41-807 Zabrze

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze

Ważne informacje:

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Kontakt z Centrum Medycznym:

Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się wielospecjalistyczne Centrum Medyczne w Zabrzu, oferujące wysoki poziom świadczeń ambulatoryjnych oraz prowadzonych badań klinicznych, na obszarze Górnego Śląska.

created by Słoneccy.pl

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze