Schizofrenia
16 stycznia 2023

Co to jest depresja?

Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Ważne jest, aby zaznajomić się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przyczyn jej powstawania, objawów choroby oraz sposobów postępowania w przypadku jej wystąpienia.

 

Depresja:

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest jedną z najczęściej spotykanych chorób psychicznych na świecie, jedną z głównych przyczyn samobójstw, ponadto stanowi główną przyczynę niesprawności i niezdolności do pracy na świecie.

Z depresją boryka się, aż kilkanaście procent populacji osób dorosłych. Choroba ta dotyka dwa razy częściej kobiet. Niestety ponad połowa tych przypadków pozostaje nierozpoznana, natomiast spośród osób z rozpoznaną depresją jedynie połowa otrzymuje adekwatne leczenie. Szacuje się także, że około 30-50 proc. ludzi cierpiało chociaż raz w swoim życiu na zaburzenia depresyjne.

 

Ile trwa depresja ?

 

Warto wiedzieć o tym, że depresja jest chorobą o charakterze nawracającym, oznacza to, że epizody depresyjne mogą pojawiać się wiele razy w ciągu życia. W związku z tym nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak długo trwa depresja. Nieleczona depresja może zatem trwać latami, nawet do końca życia.

 

Wyróżniono trzy rodzaje depresji:

 

 • lekką

 • umiarkowaną

 • ciężką

 

Kryteria Klasyfikacji depresji:

 

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą:

 • obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większą część dnia, prawie codziennie, niezależnie od okoliczności; poczucie smutku i przygnębienia

 • utrata zainteresowani działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność, lub zanik odczuwania przyjemności – tak zwana anhedonia, czyli zobojętnienie emocjonalne

 • osłabienie energii lub szybsze męczenie się

 

Oraz co najmniej 2 lub więcej objawów spośród objawów dodatkowych:

 • osłabienie koncentracji i uwagi

 • niska samoocena i brak wiary w siebie

 • poczucie winy

 • niskie poczucie własnej wartości

 • myślenie pesymistyczne

 • zaburzenia snu

 • zaburzenia łaknienia (zmniejszony apetyt)

 • myśli i próby samobójcze

W związku z powyższym muszą pojawić się co najmniej dwa podstawowe objawy tej choroby oraz minimum dwa objawy dodatkowe, aby można było zdiagnozować depresję. Ponadto objawy te powinny utrzymywać się przynajmniej przez dwa tygodnie.

 

Na rozwój depresji bardziej narażone są:

 • osoby samotne

 • osoby doświadczające wysokiego poziomu lęku

 • osoby, które nie radzą sobie ze stresem

 • osoby o niskim statusie społecznym

 • osoby, które nie mają wsparcia społecznego

 

Należy również zwrócić uwagę na czynniki środowiskowe, które zwiększają ryzyko rozwoju choroby:

 • kryzysy życiowe (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód, ciężka choroba własna lub w rodzinie itp.)

 • traumatyczne wydarzenia

 • problemy zawodowe

 • problemy społeczne

 • przemoc seksualna

 • przemoc fizyczna

 • przemoc psychiczna

 • środowisko szkolne (w przypadku dzieci)

 • problemy rodzinne

 

Leczenie depresji:

 

Leczenie depresji jest procesem złożonym i musi być poprzedzone diagnozą specjalisty. To, w jaki sposób należy leczyć depresję, zależeć będzie od indywidualnego przypadku. W leczeniu depresji skuteczne efekty przynosi psychoterapia poznawczo-behawioralna, która skupia się na zmianie negatywnych przekonań. W trakcie psychoterapii pacjenci m.in. uczą się zdobywać umiejętności, które pomogą im radzić sobie z objawami depresji.

W leczeniu depresji stosuje się również leczenie farmakologiczne, w szczególności przy ciężkiej depresji. W takich przypadkach stosowane są leki , które poprawiają nastrój pacjentów oraz niwelują dokuczliwe objawy. Leczenie farmakologiczne nie przynosi jednak natychmiastowych rezultatów, ponieważ efekt terapeutyczny leków widoczny jest w okresie od 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.Najlepsze efekty leczenia depresji daje połączenie farmakoterapii z psychoterapią.

  

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ul. Tarnopolska 77, 41-807 Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse Centrum Medyczne

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Dojazd do Centrum Medycznego:

ul. Tarnopolska 77
41-807 Zabrze

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze

Ważne informacje:

Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
Badania Kliniczne ClinHouse Zabrze woj śląskie
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

Kontakt z Centrum Medycznym:

Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
Kontakt z Centrum ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze
ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze

ClinHouse sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się wielospecjalistyczne Centrum Medyczne w Zabrzu, oferujące wysoki poziom świadczeń ambulatoryjnych oraz prowadzonych badań klinicznych, na obszarze Górnego Śląska.

created by Słoneccy.pl

ClinHouse Centrum Medyczne Zabrze